Kontaktná osoba:
PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
zaneta@biomineral.sk
(+421) 904 949 376