• ICASSI 2016 – Medzinárodná letná škola individuálnej psychológie
WEB: ICASSI 2016 - Medzinárodná letná škola individuálnej psychológie
• Uroboros: Odborné kurzy klasické homeopatie
WEB: Uroboros
• Poradna Modrý had – homeopatie, Bachovky, soli
WEB: Poradna Modrý had
• TCM Slovakia
WEB: TCM Slovakia
• Test Dobrý jazyk – Patentní medicína
WEB: Test Dobrý jazyk
• Bunkové soli: Biochemické tkanivové soli, Schüsslerove soli
WEB: Bunkové soli: Biochemické tkanivové soli